Record details

Title
    206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic
Other titles
    206Pb/238U ID-TIMS datování tufu z Krásných Louček (časný namur, pozdní mississip), Horní Slezsko, Česká republika
Author
    Hladil, Jindřich
    Kuovo, Olavi
    Otava, Jiří
    Přichystal, Antonín
    Valtrová, Pavla
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2006
Source title - monograph
    Geologische Zeitskala, stratigraphische Nomenklatur und Magnetostratigraphie.- In: Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.), Stratigraphie von Deutschland VI. Unterkarbon (Mississippium). : , 2006
Notes
    Počet výtisků: 500
Thesaurus term
    Early Namurian - Latest Mississippian - crystalloclastic tuff - U-Pb dating of zircon - Carboniferous - Moravo-Silesian Region
Keyword
    206Pb/238U
    Czech
    Early
    ID-TIMS-dating
    Krásné
    Latest
    Loucky
    Mississippian
    Namurian
    Republic
    Silesia
    Tuff
    Upper
Abstract (in czech)
   Je podrobně popsána problematika U-Pb datování polohy krystaloklastického tufu v karbonských horninách v lomu Krásné ločky u Krnova, Horní Slezsko (moravskoslezská oblast) a jeho konfrontace s biostratigrafickými údaji.
Abstract (in english)
   There is described in detail the U-Pb isotopic dating of a crystaloclastic tuff layer in the quarry Krásné Loučky near Krnov, Upper Silesia (Moravo-Silesian region). The data are discussed with biostratigraphical finds.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014