Record details

Title
    25 Years of Scientific Computing at the Institute of Geonics
Author
    Jakl, Ondřej
Conference
    Geonics 2007 (23.05.2007-25.05.2007 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
Pages
    S. 111-118
Notes
    Projekt: 1ET400300415, GA AV ČR
    Projekt: 1N04035, GA MŠk
    Překlad názvu: 25 let vědeckých výpočtů na Ústavu geoniky
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Institute of geonics-25 Years
    scientific computing
Keyword
    25
    Computing
    Geonics
    Institute
    Scientific
    Years
Abstract (in czech)
   Příspěvek shrnuje roli výpočetní techniky během uplynulých dvaceti pěti let existence Ústavu geoniky AV ČR. Připomíná, že výpočetní technika a informatika obecně má od samého založení ústavu významnou úlohu, především jako nepostradatelný nástroj pro matematické modelování, jedno z nejdůležitějších zaměření ústavu. Postupem času se ovšem bez počítačů, sítě a Internetu neobejde žádný z oborů pěstovaných na ÚGN a dnes konec konců ani ústav jako takový. Příspěvek popisuje důležité etapy v tomto vývoji, především z pohledu náročných vědeckých výpočtů,a přibližuje různé technické prostředky, které ho provázely.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012