Record details

Title
    3-D study of texture and elastic anisotropy on rocks from NW Italy - Ivrea zone
Author
    Ivankina, T. I.
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Martínková, Marta
    Nikitin, A. N.
    Pros, Zdeněk
    Přikryl, R.
Conference
    European Geosciences Union General Assembly (1. : 25.04.2004-30.04.2004 : Nice, Francie)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geophysical research abstract. vol. 5
Pages
    07344
Notes
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: 3-D studie textury a elastické anizotropie vzorků hornin ze severozápadní Itálie - oblast Ivrea
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    elastic anisotropy
Keyword
    3-D
    Anisotropy
    Elastic
    Italy
    Ivrea
    NW
    Rocks
    Study
    Texture
    Zone
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013