Record details

Title
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
Statement of responsibility
    Bohuslav Mocek
Other titles
    30th volume of natural science journal "Práce Muzea v Hradci Králové" (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliography and index
Author
    Mocek, Bohuslav
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales
Vol./nr.
    Roč. 31
Pages
    s. 5-27
Year
    2006
Notes
    1 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. reginaehradec., Ser. A
Classfication no.
    001.9
    016
    55
Conspectus category
    01
    55
Subject group
    bibliografie
    Český masiv
    geologie regionální
    popularizace geologie
    publikační činnost
    systém informační
    vědy o Zemi
Geographical name
    Česko
Keyword
    30
    Acta
    Bibliografie
    časopisu
    Hradci
    Králové
    Musei
    Muzea
    Práce
    Přírodovědeckého
    Reginaehradecensis
    Rejstřík
    Ročníků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012