Record details

Title
    3D seismic travel time surveying - a comparison of the time-term method and tomography (an example from an archaeological site)
Author
    Dohnal, J.
    Valenta, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Applied Geophysics
Vol./nr.
    Roč. 63, č. 1
Pages
    s. 46-58
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Seismická 3D refrakce - srovnání metody time-term a tomografie (ukázka z archeologického průzkumu)
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    archaeology
    shallow seismic
    tomography
Keyword
    3D
    Archaeological
    Comparison
    Example
    Method
    Seismic
    Site
    Surveying
    Time
    Time-term
    Tomography
    Travel
Abstract (in czech)
   V článku je popsána interpretace dat 3D seismické refrakce pomocí vrstevnatého modelu modifikovanou metodou time-term. Modifikace metody umožňuje výpočet změn rychlostí podloží ve velmi nehomogenním prostředí. Použití a výsledky metody time-term jsou porovnány s výsledky seismické tomografie na datech získaných při průzkumu středověkého hradu Děvín.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012