Record details

Title
    A ještě jednou Mokrsko
Statement of responsibility
    Jiří Janatka
Author
    Janatka, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 9
Pages
    s. 288-290
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika těžby
    ekonomika úpravy
    prognózy
    rudní pole
    rudy Ag
    středočeský pluton
    střety zájmů
    zásoby
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Mokrsko
Keyword
    Jednou
    Ještě
    Mokrsko
Abstract (in czech)
   V článku jsou uvedeny základní geologické a ekonomické charakteristiky ložiska Mokrsko, které je největší akumulací zlata ve střední Evropě. Svými parametry je srovnatelné s ložisky uváděnými v současné době ve světě do povrchové těžby a jeho využíváním by bylo možno krýt domácí spotřebu zlata po dobu minimálně 10 až 15 let. Pro úplnou informaci veřejnosti se uvádí přehled průzkumných akcí, ložiskové parametry, možnosti těžby a úpravy suroviny. V nejbližší době nebude možné ložisko hospodářsky využívat pro zamítavé stanovisko ministerstva životního prostředí České republiky.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012