Record details

Title
    A.E. Reuss, křídový stratigraf a paleontolog
Other titles
    A.E. Reuss, an Cretaceous stratigrapher and palaeontologists
Author
    Čech, Stanislav
    Valečka, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Reussové z Bíliny: památce velkých přírodovědců
Notes
    Akce: 2001 ; Bílina
Thesaurus term
    Reuss A.E, Cretaceous, stratigraphy, palaeontology
Keyword
    A.E
    Křídový
    Paleontolog
    Reuss
    Stratigraf
Abstract (in czech)
   konference věnovaná přírodovědcům F.A Reussovi a A.E. Reussovi
Abstract (in english)
   A.E. Reuss, an Cretaceous stratigrapher and palaeontologists
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014