Record details

Title
    ALP 2002 seismic experiment
Author
    Bodoky, T.
    Brückl, E.
    Gosar, A.
    Grad, M.
    Guterch, A.
    Hajnal, Z.
    Hegedüs, E.
    Hrubcová, Pavla
    Keller, G. R.
    Sumanovac, F.
    Špičák, Aleš
    Thybo, H.
    Weber, F.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 47, č. 3
Pages
    s. 671-679
Year
    2003
Notes
    Projekt: SB/630/3/02, GA MŽP3cav_un_auth*0000933
    Překlad názvu: Seismický experiment ALP 2002
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    Alps
    experiment
    seismic refraction
Keyword
    2002
    ALP
    Experiment
    Seismic
Abstract (in czech)
   Alpy patří mezi nejznámější pohoří na světě a zajímají geovědce po staletí. Seismický experiment CELEBRATION 2000 představoval významný počin a zahrnoval některá pozorování v severovýchodních Alpách a západní Pannonské pánvi. Projekt ALP 2002 navazoval na CELEBRATION 2000 a poskytl úplný seismický průzkum východních Alp.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013