Record details

Title
    Accessory minerals as an indicator of geochemical fractionation in the bodies of tourmaline granite on the south-western margin of the Třebíč massif.
Other titles
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu