Record details

Title
    Accessory minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the Caledonian Rumburk granite
Statement of responsibility
    W. Seifert, D. Rhede, H.-J. Förster and R. Thomas
Author
    Förster, Hans-Jürgen
    Rhede, Dieter
    Seifert, Wolfgang
    Thomas, R.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen
Vol./nr.
    Vol. 186, no. 2
Pages
    p. 215-233
Year
    2009
Notes
    1 obr., 2 pl., 2 diagr., 8 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Neu. Jb. Mineral., Abh.
Classfication no.
    550.4
    550.9
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus hornin
    datování U/Th/Pb
    geotermometrie
    grafit
    granit
    inkluze fluidní
    křemen
    lužický pluton
    mikroanalýza elektronová
    monazit
    petrogeneze
    rutil
    spektrometrie Ramanova
    titan
    vrásnění kaledonské
    vrásnění variské
    xenotim
    zirkon
    zirkonium
Geographical name
    Česko
    Německo
Keyword
    Accessory
    Caledonian
    Fingerprints
    Geochronology
    Granite
    History
    Minerals
    Rumburk
    Thermal
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012