Record details

Title
    Accessory minerals of exotic gra6itoids of the Rača Unit of the Magura Flysch
Statement of responsibility
    Jindřich Štelcl
Author
    Štelcl, Jindřich
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Vol./nr.
    Vol. 32
Pages
    p. 35-53
Year
    1993
Notes
    2 obr., 5 tab., 4 diagr., 24 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Subject group
    analýza hornin
    asociace
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fyzikální vlastnosti minerálů
    granitoidy
    magurská skupina
    minerály
    minerály akcesorické
Subject category
    akcesorické minerály
    exotika
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Accessory
    Exotic
    Flysch
    Gra6itoids
    Magura
    Minerals
    Rača
    Unit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012