Record details

Title
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
Statement of responsibility
    Rojík P.
Author
    Rojík, Petr
Language
    anglicky
Source title - monograph
    13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts
Pages
    s. 99
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    jíl
    konference
    ložisko jílu
    minerály jílové
    sokolovská pánev
    uhlí hnědé
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    ČR-Čechy
    Sokolovská pánev
Keyword
    Accompanying
    Clays
    Coal
    Mines
    Opportunity
    Practical
    Sokolov
    Use
    Wasted
    Way
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012