Record details

Title
    Acoustic axes in weak triclinic anisotropy
Author
    Vavryčuk, Václav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 163, č. 2
Pages
    s. 629-638
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Překlad názvu: Akustické osy ve slabé triklinické anizotropii
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    elastic-wave theory
    perturbation methods
    seismic anisotropy
Keyword
    Acoustic
    Anisotropy
    Axes
    Triclinic
    Weak
Abstract (in czech)
   Akustické osy mohou existovat i pro prostředí s velmi slabou anizotropií a pozorujeme je, pokud se plochy pomalosti vln S1 a S2 dotknou nebo pokud se protínají. Maximální počet izolovaných akustických os ve slabé triklinické anizotropii je 16 obdobně jako pro silnou triklinickou anizotropii. Směry akustických os se počítají řešením dvou polynomiálních rovnic o dvou neznámých. Rovnice jsou šestého stupně pro silnou anizotropii a pátého stupně pro slabou anizotropii.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013