Record details

Title
    Acoustic emission of quasi-isotropic rock samples initiated by temperature gradients
Author
    Lokajíček, Tomáš
    Nikitin, A. N.
    Rudajev, Vladimír
    Vasin, R.N.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Izvestiya-Physics of the Solid Earth
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 10
Pages
    s. 815-823
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Akustická emise vybuzená tepelným gradientem v kvazi-isotropních horninových vzorcích
    Rozsah: 9 s.
    Spolupráce mezi GLÚ AV ČR a Joint Institute for Nuclear Research, Frank Laboratory for Neutron Physics, Dubna - Russia.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    rock sample
    seismoacoustic emission
    temperature gradient
Keyword
    Acoustic
    Emission
    Gradients
    Initiated
    Quasi-isotropic
    Rock
    Samples
    Temperature
Abstract (in czech)
   V článku je popsán průběh seismoakustické emise indukované zahříváním horninových vzorků. Isotropní horninové vzorky (mramor, pískovec) byly podrobeny pomalému (0,50C/min) a rychlému (100 C/min) zahřívání. Seismoakustická emise byla monitorována během zahřívání I ochlazování. Byly studovány charakteristické parametry emise. Provedené experimenty modelovaly přírodní reakci horniny, ve které jsou umístěny radioaktivní odpady.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012