Record details

Title
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
Statement of responsibility
    Oldřich Fatka
Other titles
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Author
    Fatka, Oldřich, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 49, mimoř. č.
Pages
    s. 15-17
Year
    2003
Notes
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    551.7
    562/569
Conspectus category
    55
Subject group
    Acritarcha
    Barrandien
    Chitinozoa
    Gondwana
    ordovik
    paleontologie
    pražská pánev
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Klabava (Rokycany, Rokycany)
    Křivoklátská vrchovina-Krušná hora
    Křivoklátská vrchovina-Veliz
    Mýto (Rokycany, Rokycany)
    Praha-Červený vrch
Keyword
    Acritarcha
    Barrandien
    Chitinozoa
    Lokalitě
    Ordovik
    Pánev
    Praha-Červený
    Pražská
    Souvrství
    Střední
    šáreckého
    Vrch
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012