Record details

Title
    Acritarchs of the Monograptus sedgwickii Zone (Želkovice Formation, Llandovery) from Hýskov, Barrandian, Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Pavel Dufka
Other titles
    Akritarcha zóny Monograptus sedgwickii z lokality Hýskov
Author
    Dufka, Pavel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    č. 1
Pages
    s. 75-104
Year
    1990
Notes
    9 obr., 1 tab., 8 pl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    Acritarcha
    Barrandien
    biostratigrafie
    ekologie
    llandovery
    miospory
    nálezy
    nový taxon
    souvrství želkovické
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Hýskov
Keyword
    Acritarchs
    Barrandian
    Bohemian
    Formation
    Hýskov
    Llandovery
    Massif
    Monograptus
    Sedgwickii
    Zone
    Želkovice
Abstract (in czech)
   Některé vzorky tufitických břidlic a vápenců s graptolitovou faunou (střední llandover,silur) sbírané v kopaných sondách poskytly rozmanité fosilní společenstvo akritarch. Zatím bylo rozlišeno 75 druhů akritarch, z nichž je 61 známo z literatury, 7 nově popsáno a 7 neformálně charakterizováno. Navíc je popsán jeden nový rod - Tectosphaeridium gen.nov. Nalezená palynomorfa doplňují biostratigrafické a paleoekologické údaje, které poskytl výzkum bentické fauny a graptolitů na uvedené lokalitě. Vybrané druhy byly srovnány s některými stejně starými fosilními společenstvy z Evropy, Severní Ameriky a Afriky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012