Record details

Title
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
Author
    Gosar, A.
    Košťák, Blahoslav
    Stemberk, Josef
    Šebela, S.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    Roč. 2, 1/137/
Pages
    s. 45-57
Year
    2005
Notes
    Projekt: OC 625.10, GA MŠk
    Překlad názvu: Aktivní tektonické struktury v západní části Slovinska - síť monitorování mikrodeformací
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    monitoring
    recent movements
    tectonic
Keyword
    Active
    Micro-deformation
    Monitoring
    Net
    Setting
    Slovenia
    Structures
    Tectonic
Abstract (in czech)
   Základní údaje o kontrolním sledování současných mikro-deformací v západním sektoru Slovinska. Podél hl. zlomů Dinarid byly instalovány čtyři měřící přístroje - v krasové jeskyni a na povrchových strukturách.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012