Record details

Title
    Activity and liquidation of crude oil collecting center from the viewpoint of environmental pollution. Symposium Mining town Příbram
Other titles
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí