Record details

Title
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
Statement of responsibility
    Josef Haubelt
Other titles
    Ad Jan Kořínek's Alte Denkwürdigkeiten von Kutná Hora
Author
    Haubelt, Josef, 1932-
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
Vol./nr.
    Č. 33
Pages
    s. 76-80
Year
    2004
Notes
    Bibliografie na s. 79-80
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha), Stud. Dějin Horn.
Classfication no.
    622
Conspectus category
    622
    913:94
Subject group
    báňská historie
    diskuse
    historie
    hornictví
    publikační činnost
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Keyword
    Ad
    Jana
    Kořínka
    Kutnohorské
    Paměti
    Staré
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012