Record details

Title
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk, Pavla Gürtlerová
Other titles
    Adakitic trends in andesitic volcanics of SE-Moravia
Author
    Fediuk, František, 1929-
    Gürtlerová, Pavla
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 121-124
Year
    2005
Notes
    2 obr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    andezit
    brunovistulikum
    chemismus hornin
    Český masiv
    dacit
    dajka
    diagram petrochemický
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hořčík
    kambrium-svrchní
    niob
    paleozoikum-svrchní
    petrogeneze
    proterozoikum
    revize
    stroncium
    tavení parciální
    terciér
    vrásnění alpinské
    yttrium
Geographical name
    Bánov (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Komňa-Bučník (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Komňa (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Morava (Česko)
    Nezdenice (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Valy-Neradice (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
Keyword
    Adakitové
    Andezitoidech
    Jihovýchodní
    Moravy
    Trendy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012