Record details

Title
    Adhesion and growth of human osteoblast-like cells on polyamide - polysiloxane - hydroxyapatite composites
Author
    Bačáková, Lucie
    Balík, Karel
    Sochor, M.
    Sucharda, Zbyněk
    Suchý, Tomáš
    Vagaská, Barbora
Conference
    EUROMAT 2007 (10.09.2007-13.09.2007 : Nürnberg, Německo)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    EUROMAT 2007
Notes
    Projekt: GA106/06/1576, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Adhese a růst lidských kostních buněk podobných osteoblastům linie MG63 na kompozitech polyamidu, polysiloxanu a hydroxyapatitu
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
Subject category
    bone implants
    bone tissue engineering
    physicochemical properties
    spr2
Keyword
    Adhesion
    Cells
    Composites
    Growth
    Human
    Hydroxyapatite
    Osteoblast-like
    Polyamide
    Polysiloxane
Abstract (in czech)
   Bylo připraveno 6 typů kompozitních materiálů pro možné využití v chirurgii kostní tkáně. Materiály obsahovaly polysiloxanovou matrici vyztuženou polyamidovou tkaninou (Aramid, Hexcel, Francie). Pro zvýšení bioaktivity byly materiály obohaceny částicemi hydroxyapatitu o průměru 10-100 μm or 10-40 μm. Kompozity byly osazeny lidskými osteoblastům podobnými buňkami linie MG 63. Výsledky adhese a růstu buněk ukázaly, že kompozity by mohly být vhodné pro implantaci do kostní tkáně po úpravách příliš vysoké povrchové drsnosti a hydrofobie
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012