Record details

Title
    Adsorpce toxických oxoaniontů Se na povrchově upravený kaolin
Author
    Doušová, B.
    Herzogová, L.
    Koloušek, D.
    Lhotka, M.
    Machovič, Vladimír
    Schweigstillová, Jana
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Chemické listy
Vol./nr.
    Roč. 106, č. 8
Pages
    s. 759-764
Year
    2012
Notes
    Překlad názvu: Adsorption of Toxic Selenium Oxoanions on Surface-Modified Kaolins
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    adsorption
    oxoanions Se
    surface-modified kaolins
Keyword
    Adsorpce
    Kaolin
    Oxoaniontů
    Povrchově
    Toxických
    Upravený
Abstract (in czech)
   Tématem práce byla příprava nových levných sorbentů za použití kaolinů a určení jejich stability. Povrchovou úpravou sedleckého kaolinu ionty Fe/Al byly připraveny účinné sorbenty toxických oxoaniontů Se ve vodě. Odstranění Se pomocí Al upraveného kaolinu bylo efektivnější než s jeho Fe analogem.
Abstract (in english)
   The aim of this work was the preparation of new low-cost sorbents based on kaolins and determination of their stability. Prepared surface modified kaolins from Sedlec by ions Fe/Al are effective sorbents of toxic oxoanionts Se in water. The removal of Se using the Al-treated kaolin was more effective than its Fe analogue.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014