Record details

Title
    Adsorption and diffusion of carbon dioxide in phenolic resin carbonizates
Author
    Fott, P.
    Kolář, František
    Svítilová, Jaroslava
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Collection of Czechoslovak Chemical Communications
Vol./nr.
    č. 61
Pages
    s. 1445-1456
Year
    1996
Notes
    Projekt: GA104/94/0596, GA ČR
Keyword
    Adsorption
    Carbon
    Carbonizates
    Diffusion
    Dioxide
    Phenolic
    Resin
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012