Record details

Title
    Adsorption of copper, cadmium and silver from aqueous solutions onto natural carbonaceous materials
Author
    Hanzlík, P.
    Jehlička, J.
    Šebek, O.
    Weishauptová, Zuzana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Plant, Soil and Environment
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 6
Pages
    s. 257-264
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA3111306, GA AV ČR
    Překlad názvu: Adsorpce mědi, kadmia a stříbra z vodných roztoků na přírodních uhlíkatých materiálech
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    activated carbon
    metal-cations
    removal
Keyword
    Adsorption
    Aqueous
    Cadmium
    Carbonaceous
    Copper
    Materials
    Natural
    Silver
    Solutions
Abstract (in czech)
   Byla studována sorpce Cd, Cu a Ag z vodného roztoku na vybraných uhlíkatých materiálech. Rozemleté dřevo, kůra a korek vykazovaly slabou sorpční afinitu. Nejlepší výsledky vykazovaly materiály středního stupně karbonizace s vysokým obsahem kyslíkatých funkčních skupin, zatímco vysoce karbonizované materiály se vyznačovaly nízkou sorpční schopností pro Cu a Cd.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012