Record details

Title
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
Statement of responsibility
    Ivan Gnojek
Other titles
    Airborne geophysical manifestations in the contact zone of the Veporic and Gemeric units between Lučenec and Revúca, West Carpathians
Author
    Gnojek, Ivan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 5
Pages
    s. 421-428
Year
    1990
Notes
    2 obr., 1 sch.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    anomálie
    geologická interpretace
    letecká měření
    mapa geofyzikální
    měření letecké
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oblast veporského krystalinika
    tektonický styl
    vlastnosti magnetické
    zlom
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Slovensko střední
    Slovensko východní
Keyword
    Aerogeofyzikální
    Gemerikem
    Lučencem
    Obraz
    Revúcou
    Styčné
    Veporika
    Zóny
Abstract (in czech)
   Území tektonického styku veporika s gemerikem podél lubenícko-margecanské linie patří po celé známé délce k regionům geofyzikálně atraktivním. Stejně je tomu i na západním úseku veporicko-gemerického pomezí počínaje v okolí Lučence a v údolí říčky Muráň konče. Aeromagnetická mapa i mapy letecky měřených koncentrací draslíku, uranu a thoria poskytují na tomto území četné anomálie i pestrost anomálních typů. Na základě těchto měření bylo vymezeno pět metamorfních a jeden granitický komplex v oblasti jižního veporika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012