Record details

Title
    Agglutinated foraminiferal assemblage from bentonite layers of the Subsilesian Unit (Polish Flysch Carpathians)
Statement of responsibility
    A. Waskowska-Oliwa
Author
    Waskowska-Oliwa, A.
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001 : abstracts
Pages
    s. 60-62
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Subject group
    benthos
    biofacie
    břidlice jílová
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    paleogén
    paleoprostředí
    podslezská jednotka
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Agglutinated
    Assemblage
    Bentonite
    Carpathians
    Flysch
    Foraminiferal
    Layers
    Polish
    Subsilesian
    Unit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012