Record details

Title
    Agricultural Impacts in the Northern Temperate Zone
Statement of responsibility
    Rein Ratsep, Bengt Nihlgard, Vladimir Baškin, Pavel Blažka, Bridget Emmet, Jim Harris, Marek Kruk
Author
    Baškin, Vladimir
    Blažka, Pavel
    Emmet, Bridget
    Harris, Jim
    Kruk, Marek
    Nihlgard, Bengt
    Ratsep, Rein
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Biogeochemistry of Small Catchments: A Tool for Environmental Research
Pages
    s. 361-382
Notes
    1 obr., 1 tab., 5 s.bibl.
    Publikace zapůjčena ke zpracování, není ve fondu.
Subject group
    biogeochemie
    ekologie
    eroze
    hydrochemie
    kontaminace vod
    N (dusík - 7)
    P (fosfor - 15)
    pedologie
    plánování územní
    zemědělství
Subject category
    malé povodí
    management
Keyword
    Agricultural
    Impacts
    Northern
    Temperate
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012