Record details

Title
    Air pollution and health in the territory of Czech Republic
Author
    Munzar, Jan
    Vaishar, Antonín
Conference
    Health, Environment and Development (27.08.1994-29.08.1994 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Health, Environment and Development
Pages
    s. 97-105
Keyword
    Air
    Czech
    Health
    Pollution
    Republic
    Territory
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012