Record details

Title
    Air-ground temperature coupling and subsurface propagation of annual temperature signals
Author
    Čermák, Vladimír
    Enz, J. W.
    Krešl, Milan
    Pollack, H. N.
    Smerdon, J. E.
    Šafanda, Jan
    Wehmiller, J. F.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Geophysical Research
Vol./nr.
    Roč. 109, D21
Year
    2004
Notes
    Projekt: 1P05ME778, GA MŠk, CZ3cav_un_auth*0000930
    Projekt: ATM-0081864, NSF, US3cav_un_auth*0046470
    Projekt: EAR9315052, NSF, US3cav_un_auth*0046471
    Projekt: GWEC 0000 0132, NASA, US3cav_un_auth*0046472
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR3cav_un_auth*0000511
    Překlad názvu: Vazba mezi teplotou vzduchu a půdy a šíření sezónních změn do hloubky
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    air-ground temperature coupling
    heat transport
    paleoclimate
Keyword
    Air-ground
    Annual
    Coupling
    Propagation
    Signals
    Subsurface
    Temperature
Abstract (in czech)
   Rekonstrukce historie povrchové teploty půdy založené na teplotních profilech z vrtů byly nedávno široce využity jako indikátory paleoklimatu. Tyto rekonstrukce předpokládají, že teplo se pod povrchem přenáší vedením. Klimatické interpretace těchto rekonstrukcí rovněž předpokládají, že historie povrchové teploty půdy je těsně svázána s historií teploty vzduchu v časovém měřítku desetiletí a delším
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013