Record details

Title
    Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
Statement of responsibility
    Igor Broska, Marian Janák
Other titles
    Accesory minerals of metapelites and their relation to the metamorphism in area of Záhorská Bystrica (Malé Karpaty Mts.)
Author
    Broska, Igor
    Janák, Marian
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Akcesorické minerály - ich petrochemický a metalogenetický význam
Pages
    s. 101-106
Notes
    2 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
    552
Keyword
    Akcesorické
    Bystrice
    Karpaty
    Malé
    Metamorfóze
    Metapelitov
    Minerály
    Oblasti
    Vzťah
    Záhorskej
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012