Record details

Title
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
Statement of responsibility
    Ĺubomír Hraško, Oto Miko
Other titles
    Accessory Minerals of some Granitoid Bodies of the Veporic Part of the Nízke Tatry Mts., Discussion of Rock Genesis
Author
    Hraško, Ĺubomír
    Miko, Oto
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 91
Pages
    s. 15-26
Year
    1990
Notes
    4 tab.,4 diagr.,3 pl.,3 s.bibl. + 3
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Subject group
    amfiboly
    analýza hornin
    chemické vlastnosti
    granáty
    granitoidy
    minerály
    minerály akcesorické
    pyroxeny
Subject category
    akcesorické minerály
    Veporikum
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
Keyword
    Akcesorické
    časti
    Granitoidov
    Minerály
    Niektorých
    Nízkych
    Tatier
    Veporskej
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012