Record details

Title
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
Statement of responsibility
    Bohdan Scharm, Marta Scharmová
Other titles
    Accessoric minerals in Proterozoic stromatoliths
Author
    Scharm, Bohdan, 1937-
    Scharmová, Marta
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Pages
    s. 53-54
Notes
    1 tab.
Subject group
    Barrandien
    fosfáty
    minerály akcesorické
    proterozoikum
    selenidy
    silicifikace
    silicity
    stromatolit
    sulfidy
    vulkanismus
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kokšín (Plzeň-jih)
    Mítov (Plzeň-jih)
Keyword
    Akcesorické
    Kokšína
    Minerály
    Mítova
    Proterozoických
    Stromatolitech
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012