Record details

Title
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
Statement of responsibility
    Alexander Kanala
Other titles
    Stream water quality in area of the Slovak Republic capital Bratislava
Author
    Kanala, Alexander
Language
    slovensky
Source title - serial
    Životné prostredie
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 3
Pages
    s. 134-135
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Život. Prostr.
Subject group
    čistota vod
    hydrologie povrchových vod
    kontaminace vod
    vodní hospodářství
    vodoteč
Geographical name
    Bratislava
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Akosť
    Bratislavy
    Hlavního
    Mesta
    SR
    Tokoch
    území
    Vod
Abstract (in czech)
   Autor se zabývá jakostí povrchových vod na území Bratislavy. Je to především Dunaj s přítoky a Malý Dunaj. Je posouzena účinnost čistících zařízení u hlavních zdrojů znečištění. Po vybudování čisticích zařízení dochází k zlepšení stavu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012