Record details

Title
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    Accretionary lapilli in Cambrian "adinoles" of the Příbram area
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Pages
    s. 22-23
Year
    2004
Notes
    1 obr., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    Barrandien
    chemismus hornin
    geologie regionální
    ignimbrit
    kambrium-spodní
    lapilli
    mapa geologická
    pánev sedimentační
    pískovce
    popel vulkanický
    vulkanismus
Geographical name
    ČR-Čechy
    Příbram
Keyword
    22-12
    Adinolách
    Akreční
    Březnice
    Kambrických
    Lapilli
    Příbramsku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2006
Import date
    8. 8. 2012