Record details

Title
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klasik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
Author
    Vavrdová, Milada
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 1
Pages
    s. 31-32
Year
    1997
Notes
    Projekt: KSK1042603, GA AV ČR
Keyword
    Akritarcha
    Bazálních
    Devonu
    Kambrického
    Klasik
    Moravského
    Němčičky-6
    Podloží
    Stáří
    Vrt
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012