Record details

Title
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
Statement of responsibility
    Milada Vavrdová
Other titles
    Acritarchs of Cambrian age from the terrigenous sediments underlaying Moravian Devonian (borehole Němčičky-6)
Author
    Vavrdová, Milada
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 1
Pages
    s. 31-32
Year
    1997
Notes
    1 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    Acritarcha
    biostratigrafie
    kambrium
    mikrofosílie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    sedimenty klastické
    taxonomie
Geographical name
    ČR-Morava
    Němčičky (Brno-venkov)
Keyword
    Akritarcha
    Bazálních
    Devonu
    Kambrického
    Klastik
    Moravského
    Němčičky-6
    Podloží
    Stáří
    Vrt
Abstract (in english)
   Palynological analysis of two samples from the core hole Němčičky-6, situated in southern Moravia, yielded sparse, but well preserved, diversified palynomorphs. Recovered organic remains, including acritarchs and vendotaenids, indicate a marine origin of analysed sediments and the Early Cambrian age of terrigenous clastic sediments overlaying the metamorphic crystalline comlex of the Bruno-Vistulicum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012