Record details

Title
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
Statement of responsibility
    Jiří Zmítko, Jan Rybář
Other titles
    Topical engineering-geological problems in the North Bohemian brown coal district
Author
    Rybář, Jan
    Zmítko, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG
Pages
    s. 75-98
Notes
    1 tab., 1 s.bibl.
Subject group
    geologie inženýrská
    odpad průmyslový
    odval
    severočeská pánev
    skládka
    stabilita svahu
    stavby
    těžba povrchová
    transport
    uhelný revír
    vodní hospodářství
Geographical name
    Chomutov
    ČR-Čechy
    Most
    Teplice
Keyword
    Aktuální
    Hnědouhelném
    Inženýrskogeologické
    Problémy
    Revíru
    Severočeském
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012