Record details

Title
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
Statement of responsibility
    Jiří Pöpperl
Author
    Pöpperl, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 20-25
Year
    2001
Notes
    Anglické, německé a ruské resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    553.5/.8
    556
    622.33
Conspectus category
    556
    622
Subject group
    balneologie
    báňská historie
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    kaolin
    legislativa
    lom
    monitoring
    ochrana podzemní vody
    ochranné pásmo
    sokolovská pánev
    střety zájmů
    těžba
    uhlí hnědé
    voda termální
Geographical name
    Česko
    Karlovy Vary-oblast (Česko)
Keyword
    Aktuální
    Karlovy
    Lázeňského
    Léčivých
    Místa
    Ochrany
    Problémy
    Přírodních
    Těžbě
    Uhlí
    Vary
    Zdrojů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012