Record details

Title
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
Statement of responsibility
    Petr Rapant, Jiří Horák, Tomáš Peňáz, Jan Růžička
Other titles
    Current development trends within sphere of geoinformatics and geoinformation technologies
Author
    Horák, Jiří, 1962-
    Peňáz, Tomáš, 1963-
    Rapant, Petr, 1960-
    Růžička, Jan, 1976-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1
Pages
    s. 87-99
Year
    2002
Notes
    4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    004.4/.6
    316.77
    55
Conspectus category
    004.4/.6
    316.77
    55
Subject group
    digitalizace
    ekonomika
    geologie
    program počítačový
    systém GIS
    systém informační
    vědy o Zemi
    výzkum
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Aktuální
    Geinformačních
    Geoinformatiky
    Oblasti
    Technologií
    Trendy
    Vývoje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012