Record details

Title
    Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí
Statement of responsibility
    Miloslav Janeček, Pavel Kovář
Other titles
    Relevance of the "Method of Runoff Curve Numbers - CN" in determining direct runoff from a small catchments
Author
    Janeček, Miloslav, 1941-
    Kovář, Pavel, 1942-
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 60, č. 7
Pages
    s. 187-190
Year
    2010
Notes
    2 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    malé povodí
    metodika
    model matematický
    odtok
    srážky dešťové
Geographical name
    Česko
Keyword
    Aktuálnost
    CN
    čísel
    Křivek
    Malého
    Metody
    Odtokových
    Odtoku
    Povodí
    Přímého
    Určování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 10. 2010
Import date
    8. 8. 2012