Record details

Title
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
Statement of responsibility
    Rudolf Musil
Other titles
    Aggradation and morphostratigraphic levels of the Říčka River (Moravian Karst)
Author
    Musil, Rudolf, 1926-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 29-34
Year
    1999
Notes
    4 obr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    agradace
    kras
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    morfogeneze
    morfologie fluviální
    sedimentace fluviální
    spád řeky
    terasa
    údolí
    záplavová niva
Geographical name
    Brno-Líšeň
    ČR-Morava
    Ochoz u Brna (Brno-venkov)
Keyword
    24-41
    Akumulační
    Kras
    Moravský
    Morfostratigrafické
    Říčky
    úrovně
    Vyškov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012