Record details

Title
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
Statement of responsibility
    Miroslav Radoň
Author
    Radoň, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    s. 69-70
Year
    2008
Notes
    1 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    50(091)
    549
    622.33
Conspectus category
    549
    622
    930
Subject group
    biografie
    historie
    historie geologie
    hornictví
    mineralogie topografická
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Horní Zálezly (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
    Sasko (Německo)
Keyword
    Albin
    Benedikt
    Castelli
    Českého
    Geniální
    Horník
    Středohoří
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012