Record details

Title
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
Statement of responsibility
    František Novák, Petr Pauliš, Michal Tihlařík
Author
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
    Tihlařík, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 303-305
Year
    2001
Notes
    2 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    alpská parageneze
    amfibolit
    analýza termická
    apofylit
    barva
    difrakce rentgenová
    mineralogie topografická
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    morfologie krystalu
    prehnit
    pseudomorfóza
    rekrystalizace
    skupina SiO2
Geographical name
    ČR-Čechy
    Libodřice (Kolín)
Keyword
    Albinizovaný
    Apofylit
    Kolínsku
    Libodřic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012