Record details

Title
    Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia
Statement of responsibility
    Tomáš Jarchovský, Dana Pavlů
Author
    Jarchovský, Tomáš
    Pavlů, Dana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 1
Pages
    s. 13-22
Year
    1991
Notes
    2 obr., 1 tab., 4 pl. + 4
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    alkalický typ
    analýza hornin
    analýza stopových prvků
    granit
    greizenizace
    intruze
    krušnohorské krystalinikum
    rula
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Horní Slavkov
Keyword
    Albite-topaz
    Bohemia
    Horní
    Microgranite
    Mts
    NW
    Slavkov
    Slavkovský
Abstract (in czech)
   V nadloží Hubského pně u Horního Slavkova byl studován albitický topazový mikrogranit, který tvoří tmel úlomků biotitických rul. Zjistilo se, že mikrogranit pronikl do rulového pláště již v době vzniku podložní elevace lithno-fluorové žuly, která byla později v apikální části pně přeměněna v greisen. Mikrogranit tedy tvoří předmetasomatickou intruzívní brekcii. Jsou diskutovány rozdíly ve složení topazového mikrogranitu a lithnofluorových žul
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012