Record details

Title
    Algebraic Multilevel Methods with Aggregations: An Overview
Author
    Blaheta, Radim
Conference
    Large-Scale Scientific Computing/5. : 06.06.2005-10.06.2005 : Sozopol, Bulharsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Large-Scale Scientific Computing
Pages
    s. 3-14
Notes
    Projekt: 1ET400300415, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Algebraické víceúrovňové metody s agregacemi: přehled
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    algebraic multilevel methods
    applications of the aggregation technique
Keyword
    Aggregations
    Algebraic
    Methods
    Multilevel
    Overview
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá numerickým řešením eliptických okrajových úloh víceúrovňovými řešiči s hrubou úrovní vytvořenou agregací. Článek poskytuje přehled aplikací agregačních technik, které prošly důležitým rozvojem během poslední dekády.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012