Record details

Title
    Algorithms for Semi-Coercive Beam Problem with a Unilateral Elastic Subsoil of Winkler's Type
Author
    Sysala, Stanislav
Conference
    Ph.D. Workshop 2007 (21.11.2007-21.11.2007 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Ph.D. Workshop 2007 Proceedings
Pages
    S. 69-74
Notes
    Projekt: 1ET400300415, GA AV ČR
    Překlad názvu: Algoritmy pro semikoercivní úlohu s nosníkem na jednostranně pružném podloží
    Rozsah: 6 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    descent direction method
    projection
    Semi-coercive beam problem
Keyword
    Algorithms
    Beam
    Elastic
    Problem
    Semi-Coercive
    Subsoil
    Type
    Unilateral
    Winkler's
Abstract (in czech)
   V článku je uveden tak zvaný projektovaný a neprojektovaný algoritmus pro semikoercivní úlohu s nosníkem na jednostranně pružném podloží Winklerova typu. Tyto algoritmy jsou založeny na minimizaci funkcionálu celkové potenciální energie. V každé iteraci algoritmů je řešena linerní úloha s oboustrannými pružinami. Konvergenční vlastnosti algoritmů jsou zde shrnuty a demonstrovány na numerických příkladech.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012