Record details

Title
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych
Other titles
    Die alkalischen subvulkanischen Gesteine des Intruzivszentrums von Roztoky im Böhmischen Mittelgebirge
    Příspěvky ke geologii severních Čech 1992 (Variant.)
Author
    Ulrych, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Ústecké muzejní sešity
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 15-55
Year
    1993
Notes
    13 obr., 3 tab., 4 s.bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Ústecké muz. Seš.
Subject group
    České středohoří
    essexit
    fonolit
    horniny alkalické
    magma
    minerály horninotvorné
    syenit
    terciér
    vulkanologie
    zóna riftová
Subject category
    petrogeneze
Geographical name
    Býčkovice
    ČR-Čechy
    Dobkovice
    Roztoky
    Zubrnice
Keyword
    Alkalické
    Centra
    Českém
    Horniny
    Intruzívního
    Roztockého
    Středohoří
    Subvulkanické
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 9. 2008
Import date
    8. 8. 2012