Record details

Title
    Alkalické vulkanity v kladeckých fylitech z vrtu LV-23 Ludmírov (24-21 Jevíčko)
Statement of responsibility
    Pavel Hanžl
Other titles
    Alcalic volcanites in the Kladky phyllite from the borehole LV-23 Ludvíkov
Author
    Hanžl, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 79
Year
    1994
Notes
    1 tab., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    chemismus hornin
    horniny alkalické
    prvky stopové
    trachyt
    zábřežské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Ludmírov
Keyword
    24-21
    Alkalické
    Fylitech
    Jevíčko
    Kladeckých
    Ludmírov
    LV-23
    Vrtu
    Vulkanity
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 9. 2008
Import date
    8. 8. 2012