Record details

Title
    Alkaline and Ultramafic Carbonate Lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins, Czech Republic
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych, Edvín Pivec, Karel Žák, Jiří Bendl, Pavel Bosák
Other titles
    Alkalische und ultramafische Karbonat-Lamprophyre der zentralen böhmischen Karbonbecken, Tschechische Republik
    Papers from the Symposium on Central European Alkaline Volcanic Rocks (SCEAVR) (Variant.)
Author
    Bendl, Jiří
    Bosák, Pavel, 1951-
    Pivec, Edvín
    Ulrych, Jaromír
    Žák, Karel, 1957-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralogy and petrology
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1
Pages
    s. 65-81
Year
    1993
Notes
    8 obr., 4 tab., 3 s.bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Mineral. and Petrology
Subject group
    alkalický typ
    chemismus hornin
    izotopy Sr, Rb
    izotopy stabilní
    lamprofyry
    minerály horninotvorné
    oblast středočeského permokarbonu
    vzácné zeminy
Subject category
    petrogeneze
Geographical name
    ČR-Čechy
    Martiněves
    Strachaly
    Stránka
    Velký Újezd
Keyword
    Alkaline
    Basins
    Bohemian
    Carbonate
    Carboniferous
    Central
    Czech
    Lamprophyres
    Republic
    Ultramafic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012