Record details

Title
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
Other titles
    Allanit-(Ce) from the localities of the Žulová Massif
Author
    Losos, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. XV/2007, č. 4
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    allanite
    pegmatite
    Žulová Massif
Keyword
    Allanit-(Ce
    Lokalit
    Masivu
    žulovského
Abstract (in czech)
   V článku jsou shrnuty poznatky o výskytu allanitu v žulovském masivu. Jsou uvedeny jednotlivé genetické typy výskytu, asociace minerálů a chemismus allanitu. Jsou prezentovány barevné fotografie významných nálezů allanitu z žulovského masivu.
Abstract (in english)
   Allanite occurrences in the Žulová Massif are described. Genetic types of allanite assemblages are discussed.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012